Kolejny rok weterani Armii Krajowej” spotkali sie na co rocznym Wielkanocnym jajeczku . Spotkanie odbyło się w sali Malinowej II pietra POSK-u. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Konsulatu Polskiego, przedstawicieli starszych organizacji tj. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Stowarzyszenie Artystów Polskich oraz wielu innych dostojnych gości z Polski : Dr Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dr Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego. Po krótkiej przemowie oraz poczęstunku odbyła się loteria fantowa z której dochód zasilił konto organizacji.

DZIENNIK POLSKI

foto. Monika Tkaczyk