Jakie wnioski przynosi ankieta przeprowadzona wśród studentów z różnych krajów, w tym Polski, podczas edycji Międzynarodowego Studenckiego Forum Biznesowego? Jako najbardziej atrakcyjne państwa do podjęcia pracy po zakończeniu studiów postrzegane są przez studentów Wielka Brytania oraz Chiny.

Ponadto jedna czwarta uczestników tego forum ocenia, że w2011 r. perspektywy zatrudnienia dla absolwentów są bardzo obiecujące, w związku z poprawiającą się sytuacją gospodarczą.
CZYTAJ DALEJ…