Konkurs ” Być Polakiem” wygrała Basia Chmielewska z Londynu, wyróżnienie  Anna Kozłowska  rowniez z Londynu.

Konkurs „Być Polakiem” organizowany był przez Fundację „Świat na Tak”, został zainaugurowany 6 grudnia 2010r. przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pana Jerzego Buzka w Londynie. Patronat nad Konkursem objęli:

•    Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego;
•    Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Poseł na Sejm RP;
•    Jadwiga Kaczorowska – działaczka polonijna, córka Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego;

Pierwsza edycja Konkursu poświęcona była 30-tej rocznicy powstania i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród młodzieży polonijnej. Tegoroczna edycja  Konkursu ma przybliżyć Polskę i jej historię młodym ludziom. Będzie to forma zaproszenia młodzieży do osobistej refleksji nad potrzebą kultywowania polskich tradycji i języka oraz rolą Polaków w kształtowaniu europejskiego i światowego dziedzictwa. Chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do poszukiwania polskich śladów i wpływu Polaków na rozwój krajów w których obecnie mieszkają.