Michalina Buenk


ostatnia aktualizacja: 2009/09/29 04:32

Ruszyła infolinia ds. płacy i praw pracowniczych z inicjatywy Departamentu ds. działalności gospodarczej, innowacji i umiejętności. Pod numerem 08009172368 z bezpłatnej porady w niemal 100 językach będą mogli skorzystać wszyscy legalni pracownicy w Wielkiej Brytanii.

Inicjatywa ta jest reakcją na ubiegłoroczny raport Vulnerable Worker Enforcement Forum ma temat warunków pracy w UK. Ma ona być pierwszym elementem większej akcji informacyjnej dla pracowników o słabszej pozycji na rynku pracy (vulnerable workers). Pod darmową, poufną infolinią Pay & Work Rights Helpline, będzie można uzyskać informacje jak rozwiązać problem lub zgłosić naruszenie prawa przez pracodawcę w takich kwestiach jak krajowa płaca minimalna, minimalna płaca w rolnictwie, czas pracy, standardy agencji pośrednictwa pracy, wydawanie licencji pośrednikom działającym w rolnictwie i przetwórstwie żywności (tzw. gangmasters).

Pat McFadden, minister ds. działalności gospodarczej, z którego inicjatywy powstała ta infolinia powiedział, że „zespala się obecny skomplikowany system wielu infolinii zajmujących się różnymi sprawami w jeden numer, ułatwia pracownikom zgłaszanie nadużyć, a rządowi reakcję.” Dodał również, że rząd „chce przenieść ciężar obsługiwania systemu z pracownika na rząd. Jest to ważny krok i jesteśmy zdeterminowani, aby nie dopuścić do tego, by recesja stała się wymówką do odmowy pracowników ich podstawowych praw w pracy”.

Podczas konferencji prasowej z mediami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. Polski, Słowacji, Czech, Rumunii, Bułgarii), która odbyła się 23 września w budynku Departamentu ds. działalności gospodarczej, innowacji i umiejętności w Londynie, minister ds. relacji pracowniczych Lord Young podkreślał wygodę infolinii stworzonej specjalnie na potrzeby pracowników o słabszej pozycji na rynku pracy.

– Jest to darmowy serwis i dla pracowników, którzy chcą zasięgnąć porady, i pracodawców, pragnących upewnić się, że działają zgodnie z prawem. Staramy się przez to uprościć system informacji, w którym w przeszłości ludzie musieli dzwonić na 5 różnych numerów telefonów do różnych instytucji. Porady udzielane są w niemal 100 językach z tłumaczeniem na żywo dla tych, którzy nie mówią po angielsku.

Infolinia o budżecie 2,25 mln na następne 3 lata, której oddziały funkcjonować będą w 40 miastach na Wyspach, ma być promowana w mediach brytyjskich oraz z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również w stowarzyszeniach, organizacjach i kościołach poszczególnych społeczności imigranckich.

Lord Young zapewniał o jakości infolinii, ponieważ osobiście słuchał rozmów operatorów z dzwoniącymi pracownikami. Jedna z dziennikarek obecnych na konferencji podniosła jednak kwestię, iż kiedy przetestowała infolinię, udając, że nie mówi po angielsku, miała problem z doproszeniem się o osobę mówiącą w jej języku i dopiero po kilku minutach została połączona z tłumaczem. Ktoś inny mógłby już zrezygnować z dalszej rozmowy z operatorem mówiącym tylko po angielsku. Minister potraktował tę uwagę jako ważny element do dodania do treningu operatorów infolinii.

Małgorzata Sztuka ze Zjednoczenia Polskiego zauważyła, że polskiej społeczności bardziej przydałaby się darmowa linia porad prawnych. W odpowiedzi Lord Young podkreślił, że pod linią 08009172368 będzie można nie tylko uzyskać poradę na temat wypłaty, ale również zgłosić naruszenia czy nieprawidłowości w miejscu pracy, którymi od razu zajmą się odpowiednio przygotowane do tego organy.

Podczas konferencji przedstawiciele mediów społeczności imigrantów w Wielkiej Brytanii zadawali również pytania niedotyczące infolinii, a raczej podnoszące problemy poszczególnych nacji, m.in. konieczność rejestrowania się w systemie WRS (working registration scheme), restrykcje dotyczące przyjazdu na Wyspy Brytyjskie dla Rumunów, nieufność Słowaków do korzystania z tego typu pomocy itd.

W ocenie Moniki Tkaczyk z Poland Street, konferencja była udana, choć „zastanawiał brak prasy brytyjskiej, która miała osobną konferencję dzień wcześniej”. Małgorzata Sztuka podkreśliła natomiast, że „z polskiego punktu widzenia infolinia, choć ważna, jest trochę spóźniona”, ponieważ Zjednoczenie Polskie uruchomiło podobną infolinię w języku polskim już kilka lat temu.

Bezpłatna, poufna Pay & Work Rights Helpline 08009172368 z informacjami i poradami na temat płacy i praw pracowniczych dla legalnie pracujących w Wielkiej Brytanii, udzielanymi w 100 językach, w tym po polsku. Mogą na nią dzwonić wszyscy szukający informacji i pomocy w kwestiach krajowej płacy minimalnej oraz płacy minimalnej w rolnictwie, czasu pracy, standardów agencji pośrednictwa pracy oraz wydawania licencji pośrednikom działającym w rolnictwie i przetwórstwie żywności (tzw. gangmasters).

Informacje są również dostępne na stronie http://www.direct.gov.uk/payandworkrights-pol

Warto wiedzieć, że od 1 października wejdzie w życie podwyżka minimalnej płacy krajowej do 5.80 funta dla pracowników powyżej 22 lat i do 4.83 funta dla pracowników w wieku 18-21 lat.