Beatyfikacja: Milion pielgrzymów w Rzymie. Ścisk i omdlenia


O godzinie 10.00 na Placu świętego Piotra rozpoczela się msza beatyfikacyjna Jana Pawła II. Przybyli na nią setki tysięcy ludzi, wśród nich kilkadziesiąt tysięcy Polaków z prezydentem Bronisławem Komorowskim i liczną delegacją polskiego Kościoł.

.Mszę koncelebrowal z papieżem kardynałowie oraz jeden tylko arcybiskup – Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Uczyniono dla niego wyjątek jako dla byłego sekretarza polskiego papieża. Ogromny ścisk panowal w okolicach Zamku Świętego Anioła w Rzymie, spod którego wielki tłum pielgrzymów próbuje przedostać się w kierunku Placu świętego Piotra. Blokady dróg ewakuacyjnych utrudnialy  niesienie pomocy ludziom, którzy zemdleli

Beatyfikacja Jana Pawła II Polonia w Watykanie – noc 30.04

JAN PAWEL II-Beatyfikacja

 Jana Pawła II przed placem Św Piotra

Wybory Europejskie Zjednoczyły Polaków. Potrafią Działać Razem


photo (2) Naczelny projekt “Jesteś u siebie. Zagłosuj” został zrealizowany m.in przy współpracy Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Polish City Club London, Polish Professionals in London oraz Szkoły Liderów w Warszawie. Ponad 150 tysięcy ulotek zostało rozdystrybuowanych w polonijnych ośrodkach kultury oraz placówkach Misji Katolickiej na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii. Do akcji włączyły się również media, które informowały na o działaniach podejmowanych w ramach projektu. Uruchomiono również stronę http://www.jusz.co.uk poświęconą inicjatywie.

Długofalowe, wspólne cele dla wszystkich emigrantów

Działania motywujące Polaków do zabrania głosu w politycznej debacie na temat rozłożenia sił politycznych mają znacznie szerszy wymiar niż aktywny udział w wyborach 22 maja 2014 roku.

“Jesteśmy u siebie, czyli w Europie” – mówiła na antenie stacji France 24, Monika Tkaczyk, członek zarządu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytaniioraz koordynator wydarzeń I przedstawiciel zarządu brytyjskiej organizacji New Europeans.
Działamy lokalnie, nieustannie myśląc globalnie. Jestem przedstawicielem Polski w organizacji, której członkami są emigranci z różnych krajów. Naszym celem jest dążenie do równych praw emigrantów w Wielkiej Brytanii – deklaruje Monika Tkaczyk.
New Europeans sugerując, że wyniki wyborów, które dzisiaj stały się rzeczywistością mogą mieć negatywny wpływ na status emigrantów w Wielkiej Brytanii, już w styczniu 2013 przeprowadzili akcję pod hasłem “Idź zagłosuj, to może być Twój ostatni raz”.
Nasze działania na wyborach się nie kończą, można powiedzieć, że to dopiero początek. Wkrótce rozpoczynamy wspólny projekt z London Citizens, który ma na celu jednoczenie obywateli Europy bez względu na pochodzenie i ”budowanie lepszej Europy”, podkreśla Tkaczyk.

Caly artykol 

 

Aby skontaktować się reporterem odpowiedzialnym za ten artykuł napisz:
Maja Raczkowska i Helle S. w Warszawie/Londynie maya.raczkowska@gmail.com

Aby skontaktować się z redaktorem odpowiedzialnym za ten artykuł napisz:
Łukasz Kędzierski w Oslo lukasz@nportal.no

N PRESS | POLMEDIA (reporter@nportal.no)

Dziennik Polski KONKURS FOTOGRAFICZNY IM. TADEUSZA MURDZEŃSKIEGO: “MOJE PIERWSZE KROKI NA WYSPACH BRYTYJSKICH”


 

konkRegulamin konkursu fotograficznego im. Tadeusza Murdzeńskiego

Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Kulturalną przy współpracy z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz członkowie ich rodzin.

3. Tematykę konkursu określa hasło: „Moje pierwsze kroki na Wyspach Brytyjskich”. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane oraz daty kiedy zostało zrobione.

4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w formie cyfrowej.

5. Prace w formacie plików JPEG (wielkość pliku do 10 MB) należy przesłać na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02 itd.).

6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Autor nadesłanego do Konkursu zdjęcia przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: druk, wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

7. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 31 maja 2014 r. (decyduje data wpływu) w Polskiej Fundacji Kulturalnej, 238-246 King Street, Hammersmith London W6 0RF z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny. (Karta_uczestnictwa.pdf)

8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu i wadliwe technicznie.

10. Organizator konkursu nie zwraca prac i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

11.Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi 19 lipca podczas otwarcia pokonkursowej wystawy prac w Galerii POSK. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami: pierwsza nagroda £1500; dwie drugie nagrody po £500; dwie trzecie nagrody po £250.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.

konkurs

Źródło: Dziennik Polski 

 

10 lat po i Historia polskiej imigracji do UK


 

photo 3Dziś Polacy są drugą co do liczebności grupą narodową w UK. I chociaż najwięcej Polaków przyjechało na Wyspy po 2004r., to historia polskiej imigracji sięga znacznie dawniejszych czasów.

1500r. – początek polskiej imigracji do UK

1795r. – państwo polskie znika z map, coraz więcej imigrantów przybywa na Wyspy

1867r. – w Londynie powstaje pierwsza polska kaplica oraz pierwsze centrum zrzeszające Polaków

1918r. – dwudziestolecie międzywojenne to chwilowy koniec imigracji. W okresie od 1919 do 1931 do Anglii przybywa tylko 758 Polaków

1940r. – do Londynu ucieka rząd emigracyjny, a wraz z nim tysiące żołnierzy i lotników. Ci ostatni często wstępują do RAFu i biorą udział w bitwie o Anglię

1945r. – około 250 tysięcy Polaków pozostaje na Wyspach, nie chcąc wracać do komunistycznej Polski. Fala anty-polskich uczuć skłania George`a Orwella do ostrzeżenia przed „nowym anty-Semityzmem”

1947r. – Polish Resettlement Act pozwala 200 tysiącom żołnierzy i ich rodzinom na przyjęcie brytyjskiego obywatelstwa. W tym czasie powstaje wiele polskich klubów

1951r. – liczebność polskiej populacji w UK osiąga 162.339 osób

1968r. – władze komunistyczne wyrzucają z Polski 30 tysięcy „niepożądanych” osób. Głównie studentów, z których wielu przyjeżdża do UK

1981 – 82r. – stan wojenny i walki solidarnościowe powodują kolejną falę emigracji

Lata 90te ubiegłego wieku – po upadku komunizmu wiele osób zyskuje szansę wyjazdu za granicę, a fala imigrantów ponownie przybiera na sile

2004r. – Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Wielka Brytania, Szwecja i Irlandia pozwalają nowym członkom z Europy Wschodniej na nielimitowany dostęp do rynków pracy. Brytyjski rząd spodziewa się 13 tysięcy imigrantów – w rzeczywistości przybywa około 1 miliona imigrantów z Europy Wschodniej.

2014r. – liczba Polaków w UK wynosi 579 tysięcy. Polski ambasador w Londynie stwierdza, że największa fala imigracji już się skończyła.

Witold Sobków stwierdził, że teraz Polska cieszy się dużym sukcesem ekonomicznym, pensje są wyższe i jest więcej miejsc pracy – oznacza to, że ludzie nie muszą już emigrować za chlebem.

Źródło: Polonia Birmingham

Źródło: The Observer

Play a game


This game is a simple useful computer programme to support the teaching and development of an autistic child. It will be made up of several small applications created over the last year. Some will be available to the public for free download, and some for a reasonable fee. Some of the software used was created by Director 11 which is the most appropriate for developing computer applications for the autistic child. Programmes, or rather small games which are presented here are simple and aesthetically pleasing. They contain only what is necessary, nothing more. Research has shown that most commercial and free educational programmes for children, unfortunately, are not suitable for use in teaching of a child with autism (Julie A. Hadwin 1999).

 

Many programmes available on the market are overloaded with colours, animation and sound effects, along with a huge number of options, interactions and dialogues which the autistic child either does not understand or does not want to use. In terms of engineering, many of them are of a very high standard; however it is the case for most of our children that they serve not as a development tool, but as a source of stimuli which leads to fixation and unwanted auditory- visual stimulation. Commercial applications to support the learning of children with autism, of course, exist. Some are good, but unfortunately as niche products, they are expensive. In the light of changing needs, gaps and opportunities for the education and development of a child, it is important to recognise that every child with autism is different.

 

Easy to download

click to text download and play 

or download

or here 

 

European Democratic Citizenship Awards – NGO of the Year


New Europeans is an association which promotes our rights as EU citizens, including the right to freedom of movement and the right to vote in local and European elections wherever we live in the EU. There are a growing number of citizens who were born in one European state but live and work in another. At New Europeans, we believe that that is a very good thing. Freedom of movement is a core part of the European project. The association promotes values of European citizenship in the UK, with a particular focus on the promotion of the rights of European Union citizens to live, work and study in another EU member state and to participate fully in the social and political life of the member state where they live.
The innovation of the project consists in the fact that it is solely led by citizens; membership comprises people exercising the European citizenship. The organisation was thus designed to promote their voice in discussions about the future of Europe. Last but not least: the initiative comes from the United Kingdom, in a time when there is strong euro scepticism in the country.

About NGO of the Year…..

VOTE FOR NEW EUROPEANS pleas click  picture

new...

 

Image

Connecting Citizens: Roundtable and Reception at Europe House


CONNECTING CITIZENS PROGRAMME
WHAT NEW EUROPEANS REALLY WANT FROM THE EUROPEAN ELECTIONS IN 2014?
Roundtable Debate followed by Reception

You are warmly invited to join us at our New Europeans Roundtable, followed by a reception to mark the 57th anniversary of the Treaty of Rome.

“We, the Citizens of Europe, have United for the Better.”

Berlin Declaration, 25 March 2007

Since 2007, we have seen a rise in xenophobia, social and income inequality and extremism in Europe.

Some predict that the next European Parliament will have one in four Eurosceptic MEPs.

It is against the backdrop of the slow economic recovery that New Europeans seek to reanimate the debate around Europe’s future from the perspective of the citizen.

In the modern world, Europe is more than just an idea or a “geographical location”. For the millions of individuals and families who live and work in Europe outside their home member states, Europe is an everyday reality.

How can we make Europe work better?

At the roundtable we will hear from:

If Europe is to remain a reality, then it must work and must be seen to be working for the citizen.

In particular, it must for the most vulnerable groups in our society, for the disabled, for the elderly and for minority groups.

Europe must also work for young people. If Europe is not a land of opportunity for young people today then what is its purpose?

Many issues remain to be resolved on the pathway to a fairer, more equal, more democratic Europe.

We will examine some of these issues in detail with the help of our panel of experts and practitioners.

We will look not just at the need to strengthen our civil and democratic rights as EU citizens but also at issues relating to our social and economic rights and the role that community and political engagement plays in protecting them.

 

photo 4

 

 

photo 1

photo 3

photo 1

photo 4photo 2photo 2photo 3photo 4photo 5photo 1

Beyond agendas and manifestos: WHAT EUROPE FOR US?


The economic, social and civic aspects of European citizenship will be at the centre of discussions, which will focus mainly on the expectations of Europeans. The major question will be how to meet these expectations while reflecting European values and objectives such as freedom, security, equality, or sustainability.

Three workshops will examine this question in more detail:

  • An economy for Europe, not a Europe for the economy
  • A social Europe for the citizens
  • An active European Citizenship

Since 2014 is the year when Europeans will go to the polls to elect the European Parliament, it is a particularly important time to remember how crucial it is to involve European citizens in policy-making processes through participatory democracy and civil society organisations.

The conclusions of this conference will also contribute to the Action Plan for Europe, which the EESC is currently drafting and which shapes the EU political agenda for the coming months and years, and follows the Recommendations issued by the European Year of Citizens Alliance.

Civil Society Day is a yearly initiative organised by the European Economic and Social Committee and the EESC Liaison Group with European civil society networks. It brings together key players from European and national civil society organisations, business leaders and entrepreneurs, academics, EU policy- and decision-makers and the media. It provides a forum for dialogue on issues that concern civil society stakeholders. It is also an opportunity to consider the role of organised civil society in a more participatory set-up and to discuss how civil society can help transform the European Union into an alliance of 28 countries whose nationals are able and willing to play a more active part in shaping EU policies.

For further inquiries, please contact: Civil Society Day 2014

image

image_1

image_2

image_3

image_5photo (9)

New Europeans


new...

If you are reading this article then the chances are you are a New European…...

Registering to vote in elections

New Europeans……

Subscribe to our mailing list

New Europeans, citizens of one of 28 European states able to live, study, work or to do business in another – thanks to the EU.

We intend to make ourselves heard on the value of EU citizenship, giving New Europeans a voice in the unfolding debate about the future of Europe and about Britain’s place in the EU.

Wiktor Moszczyński- Głosowaċ na Wyspach? Po co? Przecież to nie mój kraj


Około 400,000 polskich obywateli

posiada w tej chwili prawo do głosowania w wyborach lokalnych i europejskich w Wielkiej Brytanii. W samym Londynie wiemy że w tym roku 98,799 polskich obywateli zarejestrowano z prawem głosu, a więc niemal tyle ile ma wyborców dzielnica londyńska jak Hammersmith. W dzielnicy londyńskiej Ealing mamy nie tylko 13070 wyborców z polskim obywatelstwem, czyli przeszło 6% elektoratu całej dzielnicy, ale mamy też liczną powojenną polonię składającą się już z trzech pokoleń, a więc dalsze 2% elektoratu. Czy to znaczy że mamy duże wpływy na lokalny magistrat? Cieszymy się dużą reprezentacją polską w lokalnych władzach? Gdzie tam. Na Ealingu powinnyśmy mieċ przynajmniej 5 polskich radnych na 69. Mamy tylko jednego radnego na Ealingu, i nie wiele więcej w całym Londynie. Posłowie przestali liczyċ się z naszymi głosami, naszymi opiniami, niedbale wyrażają się o nas gdy chcą poruszaċ zaogniony temat imigracji. Dlaczego? Po roku 2004 było duże zainteresowanie brytyjskich partii politycznych polskimi głosami. Konserwatyści i Labour drukowali specjalne dwujęzyczne ulotki dla polskiego elektoratu. Organizowano spotkania w Polskich klubach. W wyborach na londyńskiego burmistrza w roku 2008 wszyszcy czołowi kandydaci zabiegali aktywnie o polskie głosy. Poprzedni burmistrz zorganizował specjalne dla nas przyjęcie a potem odwdzięczył się wizytą w POSKu. W wyborach do parlamentu europejskiego w roku 2009 kandydaci ze wszystkich partii londyńskich zjawili się na wspólnym wiecu wyborczym w “Ognisku” zorganizowanym przez Radio Orła. Pod presją lokalnych polityków urzędnicy samorządowi szukali możliwości taniego wynajmu dla lokalnych polskich organizacji czy szkółek sobotnich; ułatwiano pozwolenia na lokowanie polskich lokali; robiono wszystko w urzędach magistratu, w policji czy w straży pożarnej aby udostępniaċ materiały w języku polskim. Z czasem to się zmieniło. W swoich badaniach nad częstotliwością w głosowaniu poszczególnych grup etnicznych na swoim terenie, urzędnicy dzielnicy Hammersmith and Fulham stwierdzili że zaledwie 19% polskich obywateli głosowało w wyborach na burmistrza Londynu w roku 2012. Potwierdzało to doświadczenie brytyjskich kandydatów że odzew ze strony polskiego elektoratu jest słaby. Ich zwolennicy (“political canvassers”), zabiegający od domu do domu o poparcie dla swojej partii, już wiedzą z góry że jak na liście wyborczej ukaże się polskie nazwisko to nawet nie warto pukaċ do drzwi. Reakcja polskiego wyborcy najczęściej brzmi “Nic mnie to obchodzi; to nie mój kraj”.

Z nowej polonii najwyżej przedsiębiorcy lub rodzice dzieci już uczęszczających do szkół angielskich mieli jakąkolwiek chęċ wypowiadaċ się czy głosowaċ. Skutek jest taki że politycy i urzędnicy samorządów nie liczą się już z polskimi potrzebami, nie palą się do bronienia nas gdy jesteśmy szkalowani lub krytykowani w decyzjach sądowych czy w mediach, a zmniejszają się dotacje samorządowe na polskie cele, kiedyś tak entuzjastycznie nam przekazywane. Przy rosnącej niechęci w Wielkiej Brytanii do imigrantów wszelkiego pokroju, to tylko często wyśmiana przez nas polityczna poprawnośċ wśród urzędników panstwowych broni nas przed dyskryminacją administracyjną. Dotychczas ten stan mógł nam zadawalaċ ale teraz koniunktura prawna i polityczna może się drastycznie zmieniċ na niekorzyśċ polskich obywateli. Nastroje anty-imigracyjne i anty-europejskie na Wyspach, a szczególnie wśród Anglików, nasiliły sie dramatycznie od czasu kryzysu bankowego i następującej po tym długoterminowej recesji. To już nie jest ten sam wyrozumiały tolerancyjny naród który nas witał po naszym akcesie do Unii Europejskiej. Wtedy co prawda odzywały się głosy krytyczne na nasz przyjazd, ale pozostały to głosy na marginesie społecznym i politycznym. Oczywiście ta obecna podskórna niechęċ wobec Polaków nasycona jest obawą że już w następnym roku, przybędą tu masowo Bułgarzy i Rumuni, najnowsi obywatele unijny z prawem wolnego dostępu do brytyjskiego rynku pracy. Jeżeli te nastroje anty-europejskie znajdą swój upust w populistycznych hasłach i główne partie polityczne poddadzą się temu nurtowi, możemy znaleśċ się pod rosnącą próbą ograniczenia naszych praw. Nawet mogą nastąpiċ zagrożenia dla pobytu Polaków w tym kraju, o ile polscy obywatele nie załatwili sobie prawo stałego pobytu (“permanent residence”). Stoi przed nami widmo referendum na temat dalszego członkostwa Brytyjczyków w Unii Europejskiej. To referendum może byċ poprzedzone próbami renegocjacji obecnych warunków członkostwa przez rząd brytyjski. W tej chwili sytuacja jest tak płynna i tak uzależniona od obecnego kryzysu gospodarczego w Wielkiej Brytanii i zastoju w Europie,że trudno przewidzieċ jakie elementy prawodawstwa brytyjskiego wobec cudzoziemców mogą byċ zaproponowane. Czasem inicjatywę w tym zakresie mogą podjąċ populistyczne hasła partii UKIP lub ich zwolenników w partii konserwatywnej lub w anty-europejskich mediach. Oczywiście nie wyobrażamy sobie że polskie rodziny czy jednostki pracujące tu rzetelnie przez szereg lat bez łamania przepisów byłyby wydalone a kraju. Polacy którzy będą mieszkali i pracowali tu legalnie, płacąc podatki przez przeszło 6 lat, na pewno będą mogli zostaċ, tymbardziej jeżeli uzyskają po siódmym roku pobytu obywatelstwo brytyjskie. Lecz to nie jest powód do lekceważenia sprawy. Na skutek renegocjacji stosunków Wielka Brytania/Unia Europejska, a tymbardziej w wypadku negatywnego wyniku przyszłego referendum w którym Wielka Brytania opuściłaby Unię, mogą byċ inne poważne zmiany w przepisach dotyczących obywateli unijnych, a szczególnie nas. Wśród potencjalnych propozycji ograniczenia naszych praw mogłyby byċ następujące:

1/ przemiana statusu Polaków z obywateli unijnych na zwykłych imigrantów

2/ utrata prawa głosu w wyborach lokalnych i europejskich dla osób bez obywatelstwa brytyjskiego

3/ potrzeba użycia paszportu polskiego a nie dowodu osobistego przy przekroczeniu granicy brytyjskiej

4/ każdy nowy przyjazd Polaka bez prawa stałego pobytu ma byċ poprzedzony listem zapraszającym i ewentualnie wizą graniczną

5/ ograniczenia w prawach dostępu nowo przybyłych Polaków do rynku pracy, do świadczeń społecznych, do mieszkań komunalnych

6/ wstrzymania dostępu dzieci mowoprzybyłych polskich rodziców do szkół angielskich

7/ ograniczenia na przyjazdy członków rodziny do opieki nad dzieċmi

8/ wstrzymanie dotacji brytyjskich dla dzieci polskich zamieszkałych w Polsce

9/ wstrzymanie dostępu do środków unijnych dla kulturalnych i naukowych inicjatyw polskich w Wielkiej Brytanii

10/ wstrzymenie dostępu do środków unijnych (jak fundacja Erasmus) i tańszego czesnego dla polskich studentów na uczelniach brytyjskich Taki stan rzeczy byłby klęską dla polskiego społeczeństwa w Wielkiej Brytanii i jest naszym obowiązkiem zrobiċ wszystko aby temu zapobiec. Musimy włączyċ się w debatę nad przyszłością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Trzeba zrozumieċ argumenty tych którzy mają w tej chwili uprzedzenia wobec Unii ze względu na ograniczenia suwerenności, nadmiaru przepisów handlowych i obyczajowych I obawami przed dalszą imigracją, ale trzeba przypomnieċ im jeszcze raz o ogromnych korzyści ach wynikających z udziału brytyjskiej gospodarki w największym rynku na świecie z którym wszystkie inny rynki świata, łącznie z amerykańskim i chińskim, chcą współpracowaċ na najkorzystniejszych warunkach. Przypomnijmy o młodych Brytyjczykach pracujących w innych krajach europejskich I przywilejach dla brytyjskich emerytów w krajach jak Hiszpania. Domagajmy się aby te potrzebne poprawy w uciążliwych przepisach unijnych można było uzgodniċ na forum ogólno-europejskim a nie tylko jako warunki wybrania przez Wielką Brytanię drogę izolacji. Wspierając pozostanie Wielkiej Brytanii w ramach zreformowanej Unii Europejskiej bronimy również interesy Polski i nasz własny status obywatela unijnego w Wielkiej brytanii. Lecz na pierwszym planie nauczmy się korzystaċ z naszego prawa do głosu w Wielkiej Brytanii. Zróbmy to nim nam to prawo zabiorą. 22 maja 2014 odbywają się wybory do parlamentu europejskiego I do lokalnych samorządów w Wielkiej Brytanii. Musimy zapewniċ że się zarejestrowaliśmy I braċ udział masowo w głosowaniu, szczególnie w wyborach europejskich, przeciw kandydatom anty-europejskim z UKIP i ich sprzymierzeńcom w innych partiach. Głosujmy za tymi którzy chcą aby Wielka Brytania pozostała w strukturze Unii. Parę miesięcy przed wyborami powinnyśmy przygotowac wspólnie szereg postulatów dla kandydatów z głównych partii dotyczących spraw bytu i praw Polaków w Wielkiej Brytanii i musimy domagaċ się odpowiedzi od ich kandydatów. Wtedy politycy i media brytyjskie zainteresują się naszymi opiniami i będziemy w stanie mieċ wpływ na przebieg i wyniki referendum europejskiego jeżeli, jak się zapowiada, nastąpi to za parę lat. Mamy prawo jako obywatele polscy I unijni tu mieszkaċ z naszą rodziną. Zasłużyliśmy na to naszą ciężką pracą. Nikt nie powinien decydowaċ o naszej przyszłości w Wielkiej Brytanii bez naszego udziału. Pamiętajcie – nic o nas, bez nas. A głos posiadamy. I dlatego musimy tu głosowaċ. Wiktor Moszczyński Londyn 14/09/2013

Zjednoczenie Polskie – List do BBC


Zjednoczenie Polskie walczy o dobre imię Polaków od 1946 roku na wyspach Brytyjskich i twierdzi że z organizacjami typu BBC trzeba walczyć z wielkim spokojem i dobrze zbadanymi informacjami.
Wydaje się iż brakuje trochę logicznego myślenia w próbie zablokowania transmisji serialu który już był emitowany w Kraju.
Żyjemy we wolnym Kraju i ostry opór czasami daję większą reklamę rzeczy którą chce się wstrzymać. Niektóre pospolite gazety i media Brytyjskie szukają jakkichkolwiek sensacji i zaczepek którymi mogą atakować i szkalować nowych migrantów z krajów które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 r.

LIST BBC

Jagiellonian Lecture by the Ambassador of the Republic of Poland in London Witold Sobków. The lecture “Poland’s foreign policy after 1989. Poland and the UK – partners in the EU and allies in NATO”


 

polska

Listen to the lessons …

State of London Debate


 Wednesday, 12 June, 2013 – 19:30 to 21:00

Question the Mayor at Central Methodist Hall, Westminster for the State of London debate, a special event for Londoners hosted by LBC 97.3’s Nick Ferrari.

From cycling to jobs, the environment to housing, this is your chance to talk to the Mayor about what matters to you in London. The event takes place following the publication of the Mayor’s annual report. –

See more at: http://www.london.gov.uk/get-involved/events/state-of-london-debate#sthash.MHwfRS8q.dpu

To listen…

 

Video

History of Poland in London


History of Poland in London

 

 

 

 

 

 

 

THE Royal British Legion Remembrance Day, 13th November 2011


The Ashington Branch of the Royal British Legion and the staff at Ashington Town Council have now finalised arrangements for the Remembrance Day Service and Parade on Sunday, 13 November.


The Parade will set off from the Royal British Legion HQ on North Seaton Road at 10.15am prompt.  John Simpson, the British Legion’s Poppy Appeal organiser, said “Remembrance Day has always been a major event in the calendar for us.  This year is the Poppy Appeal’s 90th Anniversary and is extra special because it is a once-in-a-lifetime Remembrance Day.  The entire country will remember those who were willing to lay down their lives for their country during a two minute silence at 11o’clock on the 11th day of the 11th month in year 2011”. He added “The Ashington Remembrance Sunday Parade is always well attended by local people, demonstrating the genuine pride and respect they have for members of Her Majesty’s Armed Forces past and present, and I have no doubt that they will turn out in large numbers again this year.”

The Parade will be lead by Wansbeck’s Ashington Colliery Brass Band and serving members of Her Majesty’s Armed Forces.  Mr Ian McArthur, Deputy Lieutenant of Northumberland, will march behind the Standard Bearers alongside veterans from the Royal British Legion, ex-servicemen, Ashington Town Council members and staff, Wansbeck’s MP and other local civic dignitaries.Anyone wishing to take part should assemble outside the Royal British Legion Headquarters at 10.00am. the parade will march north along North Seaton Road, west on Station Road and into the Library Gardens on Kenilworth Road, where there will be a short service at the War Memorial.

Poppy wreaths will be laid by the Deputy Lieutenant of the County, the Mayor of Ashington, the MP for Wansbeck, representatives from each of the Armed Forces and many other organisations.  Members of the public will also have the opportunity to lay wreaths and poppy crosses in remembrance of loved ones who lost their lives whilst serving in Her Majesty’s Armed Forces.

photo:Monika Tkaczyk

Nie zaśpij idź i zagłosuj ” WYBORY 09.10.2011″


Do 6 października obywatele polscy mieszkający lub przebywający w dniu wyborów parlamentarnych za granicą mogą zgłaszać się do właściwego konsula, w celu dopisania się do spisu wyborców więcej…..

By zarejestrować się i  wziąć udział w wyborach wejdź w zakładkę  REJESTRACJA  lub ogladnij film.

 

Enigma- elektroniczna maszyna szyfrujaca sprzedana w Londynie za f 110,000 (Enigma ciphering machine-E sold in London)


Enigma- elektroniczna maszyna szyfrujaca sprzedana za f110,000 – Enigma niemiecka przenośna, elektromechaniczna maszyna szyfrująca oparta na zasadzie obracających się wirników, opracowana przez Artura Scherbiusa, a następnie produkowana przez wytwórnię Scherbius & Ritter. Wytwórnia ta została założona w 1918 z inicjatywy Scherbiusa oraz innego niemieckiego inżyniera Richarda Rittera i zajmowała się konstrukcją i produkcją urządzeń elektrotechnicznych między innymi silników asynchronicznych. Scherbius odkupił prawa patentowe do innej wirnikowej maszyny szyfrującej opracowanej przez holenderskiego inżyniera Hugona Kocha.

Artur Scherbius nie był pierwszym, który skonstruował maszynę szyfrującą opartą na wirnikach. Poza nim i Hugo Kochem prace nad podobnymi urządzeniami prowadzili także Edward Hebern (USA, 1917) i Arvid Gerhard Damm (Szwecja, 1919), ale tylko Scherbius ze swoją Enigmą osiągnął sukces wprowadzając ją najpierw na rynek cywilny, a później do instytucji państwowych[1].

Enigma była używana komercyjnie od lat 20. XX wieku, a później została zaadaptowana przez instytucje państwowe wielu krajów. Podczas II wojny światowej maszyna ta była wykorzystywana głównie przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe i wywiadowcze Niemiec, ale także innych państw. Enigma należała do rodziny elektromechanicznych wirnikowych maszyn szyfrujących i była produkowana w wielu różnych odmianach.

Enigma ciphering machine-E sold for F110, 000 – German Enigma portableelectromechanical ciphering machine, based on the principle of rotating rotors,developed by Arthur Scherbius, and then produced by the label Scherbius & Ritter.The label was founded in 1918 on the initiative of Scherbius and another German engineer Richard Ritter and dealt with the design and manufacture of electrical equipment including asynchronous motors. Scherbius bought the patent rights to another rotor cipher machine developed by the Dutch engineer Hugo Koch.Scherbius Arthur was not the first who constructed a cipher machine based on the rotors. Besides him and Hugo Koch working on similar devices also led EdwardHebern (USA, 1917) and Arvid Gerhard Damm (Sweden, 1919), but only with hisEnigma Scherbius success by entering her first on the civilian market, and later tothe state institutions [1 ].

Enigma was used commercially from the 20s Twentieth century, and later was adapted by State institutions in many countries. During World War II, this machinewas used primarily by the armed forces and other government and intelligenceservices of Germany, but also other states. Enigma belonged to the family ofelectromechanical rotor machine encryption and was produced in many differentvarieties.